บริการของเรา

รับทำสินเชื่อ รับยื่นสินเชื่อ
รับปิดหนี้ ให้กับพนักงาน
ที่มีเงินเดือนประจำ

รับจัดหาคอนโด ทาวน์เฮ้าส์
บ้านเดี่ยว หลากหลายทำเล
ในกรุงเทพ ปริมณฑล

รับทำสินเชื่อ รับยื่นสินเชื่อ
สำหรับที่อยู่อาศัย
เช่น คอนโด บ้าน

คอนโดเงินเหลือ คืออะไร

คือการยื่นขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อคอนโด ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ในวงเงินที่ถูกกว่า ต่ำกว่าราคาขายจริง ทำให้มีเงินเหลือส่วนต่าง ตั้งแต่ 100,000 – 500,000 บาท เพื่อนำไปใช้ตกแต่งบ้าน ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ หรือนำเงินไปใช้ปลดภาระหนี้สินอื่นๆ

กรณีไม่ติดประวัติเครดิตบูโร

1. เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

2. มีเอกสารสลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง

3. รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร

4. สำเนาบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีติดประวัติเครดิตบูโร

1. เป็นพนักงานประจำเงินเดือน 15,000 ขึ้นไป

2. หน่วยงานมีสวัสดิการกู้เงินซื้อบ้านกับธนาคาร

3. มีเอกสารสลิปเงินเดือน

4. รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร

ส่งเมล์

แผนที่